ข้าพเจ้า นางประภาพร พลนอก (ภาคประชาชน AG03-2)ตำบล ดอนกอก อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

บทความ เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเป็นกระเป๋า

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่ทำกระเป๋า เป็นการสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมัดหมี่

โดยการแปรรูปเป็นกระเป๋า เช่น กระเป๋าสะพาย กระเป๋าใส่เอกสาร กระเป๋าใส่โทรศัพท์

เพื่อก่อให้เกิดรายได้ให้แก่คนในชุมชนและเป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการพึ่งพาตนเอง

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรุ้จักนำเอาวัสดุ

ที่เหลือใช้จากเศษผ้าไหมมาพัฒนารูปแบบใหม่ และร่วมกันคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าของเศษผ้าทอมัดหมี่ และความหลากหลายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

เครื่องมือ และ อุปกรณ์ในการตัดเย็บผลิตภัณฑ์แปรรูปกระเป๋า มีดังนี้

 1. จักรเย็บผ้า
 2. จักรโพ้ง
 3. กรรไกร กาว ไม้บรรทัด เข็มหมุด ด้าย ชอล์ก
 4. ผ้าเคมีแข็ง ผ้าแก้ว ผ้ากาว ฟองน้ำ
 5. ใยสังเคราะห์ (สำหรับทำกระเป๋า )
 6. ซิป
 7. กระดาษสร้างแบบ
 8. วัสดุตกแต่งกระเป๋า เช่น กระดุม,ลูกปัด
 9. เตารีด

ขั้นตอน ในการทำผลิตภัณฑ์

 1. เลือกเศษผ้าทอมัดหมี่ โดยเลือกลวดลายสีสันให้เหมาะกับรูปแบบของกระเป๋าแต่ละชนิด
 2. สร้างแบบบนกระดาษสร้างแบบ และเขียนแบบแพทเทิร์นกระเป๋าลงบนพื้นผ้า
 3. ตัดผ้าทอมัดหมี่และผ้าเคมีตามแบบที่สร้างไว้
 4. นำเศษผ้าทอมัดหมี่ที่เลือกสรรคแล้วมารีด เพื่อให้เห็นลวดลายผ้าที่ชัดเจนและง่ายต่อการเย็บ
 5. วางผ้าเคมีเข้ากับเศษผ้าทอมัดหมี่แล้วขีดเส้นด้วยชอล์กบนผืนผ้า และเย็บตามรอยที่ขีดไว้
 6. ตัดเย็บตามแบบที่เราสร้าง แล้วใส่ซิป และตกแต่ง ใส่ลูกปัด,ใส่สายกระเป๋า ตามที่ต้องการของลูกค้า
 7. นำมารีดให้เรียบอีกครั้ง ก็จะได้กระเป๋าที่สวยงาม ตามแบบที่เราต้องการ
 8. นำมาบรรจุใส่ซองเพื่อเพิ่มมูลค่าของกระเป๋าและเพื่อดึงดูดลูกค้าต่อไป

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู