หม่อนไหม

การฟักตัวของหม่อม แบ่งออกเป็น 4 ระะ  ได้แก่ ไข่ ตัวหนอน ดักแด้ และผีเสื้อ วงจรชีวิตไหมจะเริ่มต้นจากไข่ ใช้เวลาฟักตัวประมาณ 9-10 วัน กลายเป็นหนอนไหม ในระยะนี้หนอนไหมจะกินใบหม่อนเป็นอาหาร และนอนประมาณ 4-5 ช่วง ใช้เวลาประมาณ 22-26 วัน พอหนอนไหมแก่ หรือสุกจะชักใยทำรังหุ้มตัวเอง ตัวไหมจะลอกคราบเป็นตัวดักแด้อยู่ในรัง ช่วงเป็นรังไหมใช้เวลาประมาณ 8-10 วัน จากนั้นดักแด้ก็จะกลายเป็นผีเสื้อ ผีเสื้อไหมจะใช้น้ำลายซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างละลายใยไหม และเจาะรังไหมออกมาผสมพันธุ์และวางไข่ โดยจะมีชีวิตอยู่ในช่วงนี้ประมาณ 2-3 วัน ก็จะตาย

การเลี้ยงหนอนไหมให้แข็งแรงและได้ผลผลิตสูง

1.เลือกใบหม่อนเหมาะสมกับวัยของหนอนไหม

2.ก่อนให้ใบหม่อน ควรมีการกระจายตัวไหมให้สม่ำเสมอ

3.ให้ใบหม่อนที่มีขนาดเหมาะสมกับวัยของหนอนไหม

4.ขยายพื้นที่เลี้ยงให้กับหนอนไหมอย่างเหมาะสม

ซึ่งในปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นเส้นไหมที่เป็นสำเร็จรูปมากกว่า และส่วนน้อยที่จะเลี้ยงหม่อนไหม และได้เข้าไปศึกษาได้รู้ว่าแต่ละรอบของการเลี้ยงหม่อม แต่ละรอบจะได้ประมาณ 2 กิโลกรัม (ขึ้นอยู่กับการเลี้ยง) ถ้านำไปขายต่อก็จะได้ราคาที่ดี แต่ส่วนมากจะปลูกและนำเส้นไหมที่เกิดจากการฟักตัวของหม่อมจะนำไปแปรรูปในการทอผ้าไหมเองมากกว่านำไปขาย เพราะเหมือนจะต่อยอดในการแปรรูปหม่อมไหมให้ได้มีราคาที่เพิ่มขึ้น การเลี้ยงหม่อมไหม ทำให้ลดต้นทุนในการทอผ้าไหม

อื่นๆ

เมนู