นาย ธนวัฒน์ แย้มศรี ผู้ปฏิบัติงานทีมนักศึกษา รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ 2564 จากการลงพื้นที่ และอบรมให้ความรู้แกกลุ่มผืที่สนใจในการทำ มัดหมี่ ลายผ้าไหม หรือการประดิษฐ์และออกแบบการใช้ผ้าขึ้นมาใหม่ เป็นเทคนิคการสร้างลวดลายและรูปแบบลายต่างๆให้เกิดขึ้นกับเส้นด้าย ให้มีความทันสมัยมากขึ้นและการออกแบบให้เป็นแบบตัวเองมากขึ้น และเพื่อสร้างรากฐานรายได้ให้แกกลุ่มชุมนุมหรือผู้ที่สนใจ และทั้งนี้ยังมีการป้องกันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19เพื่อลดการแพร่และยังลดจำนวนคนลงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสัมคมทั้งนี่กิจกรรมต่างๆๆที่ทางผู้ปฏิบัติทำนั้นก็ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของทางทีมงาน

อื่นๆ

เมนู