ทความประจำเดือนกันยายน

ปัจจัยของการปลูกดอกบัวประดับ

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ

AG03(2) ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวดบุรีรัมย์ โดย นายฐิติกร จันทร์ประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่

บัว ได้รับการขนานนามให้เป็น “ราชินีแห่งไม้น้ำ” เป็นพืชน้ำล้มลุกที่มีทั้งลักษณะลำต้นที่เป็นหัว เหง้า หรือไหล ใบเป็นใบเดี่ยวเจริญขึ้นจากลำต้นโดยมีก้านใบส่งขึ้นมาเจริญที่ใต้น้ำ ผิวน้ำ หรือเหนือน้ำ รูปร่างของใบส่วนใหญ่กลมมีหลายแบบ บางชนิดมีก้านใบบัว อีกทั้งบัวยังถือเป็นสัญลักษณ์ของคุณงามความดีอีกด้วย

โดยการจะปลูกดอกบัวให้ประสบความสำเร็จมีปัจจัยสำคัญดังนี้

  1. ชนิดและสายพันธุ์ บัวแต่ละสายพันธุ์จะมีวิธีการปลูกที่แตกต่างกัน เช่น บัวหลวงเป็นพันธุ์ลูกผสมก็จะปลูกด้วยไหล บัวกระด้งจะปลูกได้ด้วยเมล็ด ส่วนบัวฝรั่งปลูกจากหน่อ
  2. ดิน หลักเกณฑ์ทั่ว ๆ ไปในการทำ-ผสมดินปลูกบัวคือเสริมปุ๋ยที่มีธาตุอาหารไนโตรเจนและฟอสฟอรัส
  3. น้ำ เกณฑ์ทั่วไปคือต้องมีฤทธิ์เป็นกรดเล็กน้อยหรือเป็นกลางจะเหมาะที่สุด ค่า pH ควรอยู่ระหว่าง 5-7.5
  4. ลม ข้อดีของลมคือช่วยลดความร้อนของน้ำ ลมจะช่วยระบายความร้อนของน้ำขึ้นมาและช่วยพัดความร้อนออกไปทำให้ดอกไม่เหี่ยว
  5. แสงแดด บัวหลายชนิดจะต้องปลูกในที่กึ่งร่มกึ่งแดด และเหมาะปลูกในที่ที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ไม่ต่ำกว่า วันละ 5 ชั่วโมง

     

อื่นๆ

เมนู