ข้าพเจ้า นางสาวญานิศา กรุงกลาง ประเภทประชาชน AG03(2) ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การประชุมและออกแบบผลิตภัณฑ์

ผ้าไหม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า และสืบทอดภูมิปัญญาที่น่าภาคภูมิใจของคนในตำบลดอนกอก ไม่เพียงแต่จะเป็นเอกลักษณ์ของ คนในตำบลดอนกอกเท่านั้น หากแต่บนผืนผ้าแต่ละชนิด แต่ละประเภท ยังบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งจากลวดลายที่คิดค้นด้วยภูมิปัญญาสืบทอดต่อกันมา และสีของผ้าที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าผ้าไหมยังเป็น อาภรณ์ที่เชิดชูบุคคลิกภาพของผู้สวมใส่ให้สง่างาม ยังสามารถนำมาแปรรูปได้อีก

จากการประชุมหารือและสรุปการแปรรูปผ้าไหมให้เป็นสินค้าOTOPของตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เราจะนำผ้าไหมมาแปรรูปให้เป็นกระเป๋าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพิ่มการขายและเพิ่มรายใด้ให้กับคนในตำบลดอนกอกได้อีกด้วย

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม

ปัจจุบันสินค้าOTOPยังมีโอกาสในตลาดที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ เพราะมีจุดแข็ง จุดขายอันเป็นเอกลักษณ์ และมีมูลค่าทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นทุกปี หากพัฒนาดี จี้ถูกจุด ฉีกแนวจากสินค้าเดิมๆ สู่มาตรฐานระดับสากล และทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายก็สามารถไปต่อได้ แม้ในวันที่ไม่สามารถจัดงานแสดงสินค้า OTOPได้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ตาม เรายังมีวิธีการขายแบบออนไลน์ง่ายๆ เช่น ขายสินค้า OTOP ผ่านเว็บไซต์ otoptoday facebook Instagram lazada shopeeเป็นต้น

                             

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู