วิกฤต! “สภากาชาดไทย” ประกาศขอรับบริจาคเลือดหลังขาดแคลนหนัก ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย

อ้างอิงจาก เพจ “The Thai Red Cross Society” ของสภากาชาดไทย โพสต์เฟซบุ๊กประกาศขอรับบริจาคโลหิต เนื่องจากโรงพยาบาลทั่วประเทศขาดแคลนเลือดอย่างหนักเข้าขั้นวิกฤต ส่งผลให้มีการเลื่อนผ่าตัด
ทุกวัน ผู้ป่วยโรคเลือดต้องรอ ผู้ป่วยอุบัติเหตุวิกฤต เพราะเลือดในคลังไม่มี จึงอยากจะขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน ได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำ
ที่ (Fixed Station), หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง, โรงพยาบาลสาขา
และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 340 แห่งมีการเบิกโลหิตเฉลี่ยวันละ 8,000 ยูนิต แต่กาชาดสามารถจัดหาโลหิตให้ได้เฉลี่ย 2,300 ยูนิตต่อวัน (28%) ซึ่งสถานการณ์ขาดแคลนโลหิต
นี้จะส่งผลอันตรายแก่ชีวิตได้

ดังนั้นอำเภอนาโพธิ์ได้ร่วมจัดโครงการ “Plus ๑ เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” (Plus One Blood Donation More Blood More Live) เพื่อรณรงค์บริจาคโลหิตตลอดปี 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลนาโพธิ์

อื่นๆ

เมนู