การได้ลงสำรวจพื้นที่ ตำบลดอนกอก ทำให้ทราบบริบทการประกอบอาชีพของผู้คนในท้องที่นั้นมักจะประกอบอาชีพ เกษตร ปลูกผัก ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์ เป็นส่วนใหญ่ แต่อาชีพที่สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลนี้คือการทอผ้าไหมที่มีการส่งออกไปให้กับทางผู้จำหน่ายในหลายๆที่รวมไปถึงยังเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมอีกด้วย ทั้งนี้ในส่วนของสินค้าผ้าไหมในตำบลดอนกอกก็จะมีผลิตภัณฑ์ จำพวก เสื้อไหม เนคไทด์ไหม ผ้าพันคอไหม เป็นต้นทั้งนี้เนื่องด้วยปัญหาการระบาดของไวรัส COVID-19 ทำใครวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนั้น มีราคาที่สูงขึ้นและรวมไปถึงยอดขายที่ลดลงทำให้ช่วงนี้กลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมในตำบลดอนกอกมีกำลังในการผลิตผ้าไหมได้น้อยลง

ทั้งนี้นอกจากการลงพื้นที่ทางโครงการ U2T ได้มีความประสงค์ต้องการให้ผู้ลงพื้นที่ทำสื่อการนำเสนอรายงานสรุปการลงพื้นที่ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมากโดยทางกระผมได้มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการลงพื้นที่ตลอด 3 เดือนที่ผ่านมาทั้งนี้ร่วมไปถึงการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ที่กำลังกลับมาระบาดอีกครั้ง

อื่นๆ

เมนู