ข้าพเจ้า นางสาวญานิศา กรุงกลาง ประเภทประชาชน ได้ลงพื้นที่บ้านโคกสะแทนหมู่ที่10 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรส่วนใหญ่ในบ้านโคกสะแทนจะประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมีการเลี้ยงกระบือเป็นอาชีพเสริม


สำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะของกล่าวถึงการเลี้ยงกระบือที่ได้สัมภาษณ์ นางบังอร ศรีชุม ซึ่งเป็นคนในชุมชนที่ได้เลี้ยงกระบือ สิ่งแรกผู้ที่จะเริ่มต้นเลี้ยงกระบือนั้นจะต้องมีการศึกษาข้อมูลเพราะกระบือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการความดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ การเลี้ยงกระบือนั้นในแต่ละวัน เราจะต้องตื่นเช้าไปปล่อยกระบือให้เดินเล็มหญ้า แล้วพอสายๆเมื่อเจอแหล่งหญ้าเยอะๆจะผูกกระบือให้เล็มหญ้า พออากาศร้อนจะจูงกระบือเข้าร่มไม้ใกล้ๆกับแหล่งน้ำ แล้วเราก็ไปทำงานหรือทำอย่างอื่นได้ เมื่อถึงตอนเย็นจะปล่อยให้กระบือลงน้ำแล้วให้เล็มหญ้าอีกนิด กระบือก็จะเดินกลับเข้าคอก เราจะให้กระบือทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวัน ส่วนการให้อาหารเราจะมีการให้กินฟางหลังจากกลับเข้าคอกแล้วหรือยามจำเป็นที่ไม่ได้ปล่อยให้กระบือไปเล็มหญ้าในฤดูฝนในเรื่องของอาหารเสริม เราจะให้เฉพาะลูกกระบือที่เพิ่งหย่านม เรื่องรายได้ต่อปี ถ้าเราเลี้ยงแม่กระบือ 5 ตัว โดยถ้าได้ลูกกระบือจากแม่ละตัวต่อปี จะมีลูกกระบือ 5 ตัว และเมื่อเลี้ยงไปจนได้อายุ 1 ปี จะสามารถขายได้ตัวละประมาณ 30,000–40,000 บาท ปีหนึ่งเกษตรกรที่เลี้ยงกระบือจะมีรายได้หลักแสน การเลี้ยงกระบือนั้นสามารถสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี สุดท้ายข้อดีของการเลี้ยงกระบือคือ หากินเก่ง เลี้ยงง่าย ไม่เลือกอาหาร ให้ลูกปีละตัวและขายได้ราคาดี

อื่นๆ

เมนู