สวัสดีครับ ผม นายพีรพัฒน์ โชขุนทด  เป็นนักศึกษา มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์     ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน ผมได้เดินทางลงพื้นที่ร่วมกับทีมงานและคณะอาจารย์ในการพบปะกับชาวบ้านตำบลดอนกอก ณ อบต.ดอนกอก ลงประชาคมกับชาวบ้านเพื่อศึกษาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการผลิตผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งการร่วมประชาคมครั้งนี้  มีนายก อบต. ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้บรรยายร่วมด้วย   ได้มีการถามตอบเกี่ยวกับหัวเรื่องหลักคือ ต้องพัฒนาสินค้าหลัก จุดขายหลักซึ่งทราบดีอยู่แล้วว่าคือผ้าไหม  ให้ดียิ่งขึ้น เข้าสู่ตลาดการค้าได้มากขึ้น  ให้ผู้ที่ต้องการซื้อเข้าถึงและรู้จักได้มากขึ้น     จากได้ที่ไปเดินดูมา มีลวดลายหลักๆคือ ลายดอกแก้ว ลายกงห้าวง ลายกงเก้าหมากจับ ลายงูเหลือม 23 ลำ 3 ลายตาคั่น ลายขอเกี้ยว 3 ลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หรือลายกากบาท  ลายมัดหมี่แบบเรขาคณิต  มัดหมี่แบบอิสระ สร้างสรรค์ มัดหมี่ตรงทอสไลด์ มัดหมี่ทางเส้นยืน   ลายผ้าไหมที่พบมากที่สุด คือ ลายไหมพื้นเมือง ซึ่งเป็นลายผ้าดั้งเดิม เป็นลายพื้นฐานที่มักปรากฏบนผ้าทอเกือบทุกประเภท มีลักษณะเป็นรูปทรงเลขาคณิตต่างๆ เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม เป็นต้น

Tags:

อื่นๆ

เมนู