ได้ลงไปในพื้นที่ บ้านดอนกอก หมู่ที่ 13 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในชุมชนได้มีการเลี้ยง วัวพื้นเมือง โดยวัวพื้นเมืองของที่ชาวบ้านนำมาเลี้ยงนั้นมีลักษณะใกล้เคียงกับวัวพื้นเมืองของประเทศเพื่อนบ้านในแถบเอเชีย ลักษณะรูปร่างกระทัดรัด ลำตัวเล็ก ขาเรียวเล็ก ยาว เพศผู้มีหนอกขนาดเล็ก มีเหนียงคอ แต่ไม่หย่อนยานมาก โดยน้ำหนักนั้นเพศผู้โตเต็มที่หนักประมาณ 300-350 ก.ก. เพศเมีย 200-250 ก.ก. ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนนอกจากการทำนาเพียงอย่างเดียว

โดยวัวพื้นเมืองนั้นเลี้ยงง่าย หากินเก่ง ไม่เลือกอาหาร ให้ลูกดก ส่วนใหญ่ให้ปีละตัว เพราะชาวบ้านคัดแม่วัวที่ไม่ให้ลูกออกอยู่เสมอ มีเนื้อแน่น เหมาะกับการประกอบอาหารแบบไทย ทนทานต่อโรคและแมลงและสภาพอากาศในประเทศไทยได้อย่างดี เลี้ยงง่ายโดยปล่อยให้หากินตามทุ่งหญ้าสาธารณะ ตามป่าละเมาะ นอกจากนี้ยังใช้ ต้นทุนในการเลี้ยงดูต่ำกว่าโคพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยการค้าขายวัวนั้นจะมีพ่อค้าคนกลางเขามาติดต่อหรือเข้าติดต่อด้วยตัวเองโดยการให้ราคานั้นเริ่มต้นจะอยู่ระหว่า 10000-20000 ส่วนราคาที่เหลือจะเพิ่มตามโครงร่างประกอบกัน เลือกวัวที่มีสันหลังยาว กล้ามเนื้อคอยาว สะโพกใหญ่ ราคาของวัวก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

 

อื่นๆ

เมนู