การเลี้ยงกุ้งฝอยในกระชัง(บ่อดิน)

สำหรับการเลี้ยงกุ้งที่เหมาะสมที่สุด ควรเลี้ยงในกระชังบ่อดินเพราะว่ามีอัตราการรอดตายสูงกว่าการเลี้ยงในลักษณะอื่นๆ โดยสร้างกระชัง (ตาข่ายทั่วไป 22 ช่องต่อตารางนิ้ว) ชั้นนอกขนาด 1×1 เมตร ขึ้นอยู่กับขนาดบ่อดินที่มีความลึกประมาณ 0.8–1 เมตร ใช้ตาข่ายขนาดห่างกว่าชั้นนอก สร้างเป็นกระชังชั้นในขนาด 80×80 เซนติเมตร วางในด้านในชั้น เพื่อปล่อยแม่พันธุ์ที่มีไข่ในชั้นใน อัตราการปล่อย 50-100 ตัว ส่วนลูกที่ฟักแล้วจะถูกเลี้ยงต่อในกระชังชั้นนอก ประมาณ 50,000 ตัว/กระชัง แม่พันธุ์กุ้งทั่วไปจะออกไข่ได้ราว 200-250 ฟอง/ครั้ง ที่สำคัญควรมีตาข่ายปิดคลุมด้านบนกระชัง ป้องกันศัตรูของกุ้งฝอยด้วย
“กุ้งฝอยจะใช้เวลาจากไข่ฟักกลายเป็นตัวประมาณ 20-21 วัน ให้คัดแยกแม่พันธุ์ออก โดยการยกกระชังชั้นในออก นำไปปล่อยเลี้ยงผสมพันธุ์ใหม่ ซึ่งกุ้งฝอยจะทยอยออกไข่ได้ตลอดทั้งปี จากนั้นเลี้ยงอนุบาลลูกกุ้งต่อไป ในระยะตัวอ่อนไปจนถึงกุ้งเริ่มคว้าตัวได้แล้วใช้เวลาประมาณ 20-25 วัน และเลี้ยงต่อไปอีกประมาณ 2 เดือน กุ้งจะมีขนาด 1.8-2.5 เซนติเมตร สามารถจับขายได้ ในกุ้งขนาดใหญ่เฉลี่ย 1,000 ตัวต่อกิโลกรัม และกุ้งขนาดเล็กเฉลี่ย 1,500-2,000 ตัวต่อกิโลกรัม

อื่นๆ

เมนู