สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ ทิพย์เกษร จันโทศรี หรือ ฟลุ๊กกี้ เป็นนักศึกษาจบใหม่ และเป็นผู้ดูแลพื้นที่ ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ)

ในวันที่ 14–15 กุมภาพันธุ์ 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่เพื่อไปสอบถามผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านดอนกอกหมู่ที่ 4 เพื่อขออนุญาตในการเข้าไปสำรวจคนในชุมชน ในหมู่บ้านนี้มีประชากรทั้งผู้ชายและผู้หญิงทั้งหมด 418 คน และมีที่อยู่อาศัยจำนวน 103 ครัวเรือน ในครั้งนี้ คนในชุมชนมีอาชีพหลักคือทำไร่ทำนาและอาชีพรองคือเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ และ หมู พอหมดหมดฤดูการทำนา กลุ่มแม่บ้านก็พากันรวมตัวกันเพื่อทอผ้าไหม เพื่อจำหน่าย และส่งไปศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านนาโพธิ์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อให้ชาวบ้านได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพราะผ้าไหมแห่งอำเภอนาโพธิ์ขึ้นชื่ออันดับต้นๆของเมืองไทยเลยก็ว่าได้

ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ นายวุฒิชัย พลไธสง หรือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ของบ้านดอนกอก ที่ช่วยประสานงานกับชาวบ้านแล้วให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู