“กุ้งเต้น” เมนูอาหารอีสานสุดหรู รสชาติจัดจ้าน แซ่บ เข้าถึงเครื่องสมุนไพรและเครื่องปรุง

หลายคนคงได้ลิ้มลอง ลิ้มรสของเมนูนี้ ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่เคยได้สัมผัสรสชาติของ “กุ้งเต้น” และรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อมีการเสิร์ฟเมนูจานนี้ และรู้สึกถึงความสดของวัตถุดิบ กุ้งยังดิ้นอยู่ขณะเมื่อถูกเสริ์ฟบนโต๊ะอาหาร การประกอบอาหารของเมนูนี้ค่อนข้างง่าย เพียงมีเครื่องยำหรือเครื่องลาบในสูตรของคนอีสานและมีวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ของเมนูนี้ นั้นคือ “กุ้งฝอยสด”

กุ้งฝอยสามารถพบได้ทั่วไปในแหล่งน้ำไหล เช่น แม่น้ำ ลำห้วย และพบได้ในแหล่งน้ำนิ่ง เช่น บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ บึง เป็นต้น พบอาศัยมากบริเวณน้ำตื้นใกล้ริมตลิ่ง ความลึกประมาณ 0.5-1 เมตร อุปกรณ์ในการจับ/ดัก กุ้งฝอยมีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ไซดักกุ้งจากขวดพลาสติก มุ้งดักกุ้ง ตุ้มกุ้ง และแบบอื่นๆอีกมากมายที่เกษตรกรได้ประยุกต์จากวัสดุที่ตนมีนำมาสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำมาหากิน

ในปัจจุบันการเลี้ยงกุ้งฝอยยังไม่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย กุ้งฝอยที่วางขายในตลาดส่วนใหญ่เป็นกุ้งฝอยที่จับตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้กุ้งฝอยมีราคาสูงและสร้างรายได้ให้กับผู้หาจับตามธรรมชาติและผู้เลี้ยงเนื่องจากความต้องการของตลาดสูงกว่าผลผลิตที่ผู้เลี้ยงและผู้หาจับกุ้งฝอยตามธรรมชาติสามารถจัดหาได้ มีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน ได้นำเสนอและให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งฝอยเพื่อเป็นอาชีพเสริมจากการทำนา ตำบลดอนกอกได้มีการอบรมโครงการ”รูปแบบการเลี้ยงกุ้งฝอยที่เหมาะสมพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเกษตรกร” และมีผู้อบรมมากให้ความสนใจเพื่อนำไปประกอบอาชีพเป็นอาชีพสริมจากการทำนา

ปศุสัตว์.com.(2021).การดำรงชีพและแหล่งอาศัยของกุ้งฝอย,สืบค้นเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2564, จาก.https://pasusat.com/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%AD%E0%B8%A2/

อื่นๆ

เมนู