“เหนือสุดบุรีรัมย์       วัฒนธรรมล้ำค่า
  ตระการตาบุญบั้งไฟ ผ้าไหมสวยนาโพธิ์”

มื่อนักท่องเที่ยวมาถึงบุรีรัมย์ หากพูดถึงผ้าไหม ทุกคนจะนึกถึงผ้าไหมอำเภอนาโพธิ์

นาโพธิ์ อำเภอนี้มีชื่อเสียงในด้านความสวยงามของผ้าไหมอันเป็นที่เลื่องลือมาอย่างช้านาน

อำเภอนาโพธิ์ มี 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาโพธิ์ ตำบลบ้านคู ตำบลบ้านดู่ ตำบลดอนกอกและตำบลศรีสว่าง ในแต่ละตำบล ประชาชนมีการทอผ้าไหมกันอย่างประปราย แหล่งทอผ้าไหมที่เหล่าแม่ค้าหรือนายหน้าที่เปิดร้านขายผ้าไหมต้องเข้าไปซื้อเพื่อนำมาจำหน่ายคือ บ้านโคกกุงแหล่งผลิตและรวบรวมผ้าไหมจากคนในชุมชนตำบลดอนกอกมารวม ณ ที่แห่งนี้

หมู่บ้านโคกกุงถือเป็นแหล่งทอผ้าไหมที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของอำเภอนาโพธิ์

 

จากการลงพื้นที่ของทีมผู้ปฏิบัติงานเพื่อเก็บข้อมูลของตำบลในเขตที่รับผิดชอบมาเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาสินค้าชุมชน ได้เห็นว่าผ้าไหมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งของผู้คนในตำบลดอนกอก เพราะว่ามีหลายครอบครัวที่มีอาชีพ และสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ ผ่านการทอผ้าไหม

อื่นๆ

เมนู