ข้าพเจ้า นายปรีชาพล ผึ่งไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านหัวฝายหมู่ที่ 5 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์​ จ.บุรีรัมย์​ เป็นหมู่บ้านมีความรักใคร่สามัคคีกัน ทั้งเรื่องการทำกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน เช่น การทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน การช่วยเหลือดูแลกันของแต่ละครอบครัว ซึ่งบ้านหัวฝายก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทอผ้าไหม เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยจะเน้นการทอผ้าเป็นลายผ้าซิ่นตีนแดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์​ของชาวอำเภอนาโพธิ์ โดยกลุ่มลูกค้าที่จะมาซื้อจะมีความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะว่าหัวซิ่นและตีนซิ่น(ขอบบน/ขอบล่าง) นั้นเป็นสีแดง ทำให้มีความโดนเด่นในเรื่องของลายผ้าไหมและการนำเอาผ้าซิ่นตีนแดงนั้นนำมาแปรรูปเป็นเสื้อหรือกางเกงนั้นจะมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างมาก ซึ่งการทอผ้าไหมนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับแต่ละครอบครัวได้เป็นอย่างดี จึงเกิดการรวมกลุ่มกันของสมาชิกร่วมผลิตสินค้าส่งต่อภายในหมู่บ้าน ทำให้ผลิตสินค้า​ได้เป็นจำนวนมากขึ้น ทำให้ตอบรับความต้องการของท้องตลาด เนื่องเพราะลวดลายของผ้าซิ่นตีนแดงมีความแตกต่างกันออกไปตามความความนิยมและความชอบของแต่ละบุคคล มีทั้งไหมที่เลี้ยงเองและเส้นไหมที่สำเร็จรูป ซึ่งมีความแตกต่างกันคือไหมสำเร็จรูปมีความละเอียดมากกว่าไหมเลี้ยงสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมต้องใช้เวลานาน ซึ่งเป็นภูมิ​ปัญญาชาวบ้าน

                                                ในปัจจุบันยังมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้เที่ยวชมศึกษาวิธีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมภายในหมู่บ้านหรือเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับวิธีการผลิตขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเอาไปต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านให้เป็นที่สนใจแก่นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู