ชื่อ ทิพย์เกษร จันโทศรี (บัณฑิตจบใหม่)

G 03-2 ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

      การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเสียชีวิต หากมองว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือครอบครัว แน่นอนว่าราคาที่ต้องจ่ายคือความเศร้าโศกเสียใจและรายจ่ายด้านสุขภาพ ถ้าว่ามุมมองในภาพใหญ่ระดับประเทศจนถึงระดับโลก การเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเสียชีวิตของประชาชนส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ ทำให้เกิดผลเสียตามมาเป็นทอดๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม

      โรค COVID-19 เป็นโรคติดเชื้อจากไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งพบการระบาดในช่วงปี 2019 ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยในตอนนั้นเราจะรู้จักกันโรคนี้ในชื่อว่า ไวรัสอู่ฮั่น ก่อนที่ภายหลังจะระบุเชื้อก่อโรคได้ว่าเป็นเชื้อในตระกูลโคโรนาไวรัส แต่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้น ทางองค์การอนามัยโลก จึงได้ตั้งชื่อโรคติดต่อชนิดนี้ใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีชื่อว่า COVID-19 เป็นเชื้อที่ไม่สามารถอยู่เดี่ยว ๆ ได้ แต่จะแฝงตัวอยู่ในละอองฝอยจากการไอ จาม และสารคัดหลั่งอย่างน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระ ดังนั้นการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็ต้องได้รับเชื้อผ่านการสูดดมละอองฝอยขนาดใหญ่และละอองฝอยขนาดเล็กในอากาศ รับเชื้อเข้าไปในทางเดินหายใจ หรือใครที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ 1-2 เมตร ก็อาจจะติดเชื้อจากการสูดฝอยละอองขนาดใหญ่ และฝอยละอองขนาดเล็กจากการไอ จาม รดกันโดยตรง หรือหากอยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อในระยะ 2 เมตรขึ้นไป ก็อาจติดเชื้อจากการสูดฝอยละอองขนาดเล็กได้เหมือนกัน ในทั้งนี้ COVIT-19 เป็นเชื้อที่ก่อโรคได้ทั้งในคนและสัตว์ เนื่องจากตัวไวรัสมีสารพันธุกรรม RNA ซึ่งมีโอกาสกลายพันธุ์สูง สามารถติดเชื้อข้ามสปีชีส์กันได้ โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีการรวมตัวของสัตว์อย่างหนาแน่น เช่น ตลาดค้าสัตว์ เป็นต้น ดังนั้นต้นตอการแพร่ระบาดของโรคก็อาจจะมาจากสัตว์ปีก เช่น นก ค้างคาว ไก่ หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ม้า วัว แมว สุนัข กระต่าย หนู อูฐ รวมไปถึงสัตว์เลื้อยคลานอย่างงู เป็นต้น นอกจากนี้โคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ ยังอาจแพร่เชื้อโดยการสัมผัสได้ เช่น การจับของใช้สาธารณะร่วมกัน แล้วมาสัมผัสเยื่อบุต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น ขยี้ตา สัมผัสปาก หรือหยิบของกินเข้าปาก เป็นต้น วิธีป้องกันโคโรนาไวรัส ควรทำยังไง          

เราสามารถป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้ ดังนี้

      -หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

      -สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการ สูดดมละอองฝอยขนาดใหญ่ได้ถึง 80%

      -อยู่ห่างจากผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการไอ จาม อย่างน้อย 2 เมตร

      -ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังจับหรือใช้ของสาธารณะ หลังเข้าห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหาร

      -หลีกเลี่ยงการเอามือสัมผัสใบหน้า และดวงตา

      -กินอาหารปรุงร้อน สดใหม่ และใช้ช้อนกลางทุกครั้ง

     นอกจากนี้แล้วเราสามารถป้องกัน และลดความเสี่ยงการติดเชื้อโคโรนาไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค COVIT-19 ได้ โดยช่วงนี้มีวัคซีนที่สามารถช่วยให้มนุษย์มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น ดังนั้นอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพและรักษาสุขอนามัยของตัวเองให้ดี จะได้ห่างไกลจากโรคนี้กันถ้วนหน้า ถ้าทุกคนในแต่ละประเทศป้องกันตอนเองจากโรค COVIT-19 ระบบเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละประเทศจะกลับมาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วเช่นเดิม

เตรียมรับมือระยะ 3 โควิด-19 ระบาด – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อื่นๆ

เมนู