บทความประจำเดือนมิถุนายน

กิจกรรม COVID WEEK

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ

    AG03(2) ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวดบุรีรัมย์ โดยนายฐิติกร จันทร์ประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่

คณะผู้ปฏิบัติงานได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัส โควิด-19 แก่ประชาชนในหมู่บ้าน และกิจกรรมการทำความสะอาดภายในพื้นที่โรงเรียนบ้านโคกกุง

อาการเบื้องต้น

ข้อมูลจาก องค์การอนามัยโลก ระบุว่าอาการโควิด-19 ที่สังเกตได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเองมี อาการดังนี้

·        มีไข้ ·        หายใจเหนื่อยหอบ
·        เจ็บคอ ·        ปวดเมื่อยเนื้อตัว
·        ไอแห้ง ·        ท้องเสีย
·        น้ำมูกไหล ·        ปวดศีรษะ
·        สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรส ·        มีผื่นบนผิวหนัง

บางรายมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ โดย ทางด้านแพทย์อาจจะตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยการเอกซ์เรย์ปอด แล้วพบว่าปอดบวมอักเสบร่วมด้วย หากมีอาการหนักมาก ๆ (พบว่าติดเชื้อในระยะหลัง ๆ แล้ว) อาจอันตรายถึงอวัยวะภายในต่าง ๆ ล้มเหลว

วิธีป้องกันการติดเชื้อ โควิด-19

  1. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
  2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง
  3. รับประทานอาหารสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง
  4. ล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล อย่างน้อย 20 วินาที ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% (ไม่ผสมน้ำ)

หากมีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงควรจะต้องกักตัวเองไม่ออกไปไหนเป็นระยะเวลา 14-27 วันให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัวเพื่อให้ไม่นำไปแพร่สู่ผู้อื่น และหากมีอาการของโรคสิ่งที่ควรทำคือ ควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจสอบโรคอย่างละเอียด และควรตอบแพทย์ตามความเป็นจริง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง

โดยกิจกรรมได้ผ่านไปอย่างราบรื่นต้องขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นคณะผู้ปฏิบัติงาน คุณครู และนักเรียนประจำโรงเรียนบ้านโคกกุง และท่านอาจารย์ประจำหลักสูตรที่คอยให้ความช่วยเหลือ

         

 

อื่นๆ

เมนู