“การปลูกผักสวนครัว” ในหมู่บ้าน

Dongok Home Garden 

 

                                      เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสลงพื้นที่ชมการปลูกผักสวนครัวในตำบลดอนกอกร่วมกับทีมงาน AG03 เพื่อศึกษาและชมสวนผักของชาวบ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง พบว่ามีผักหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ต้นหอม ผักชีจีน กวางตุ้ง กะหล่ำปลี ผักบุ้งจีน แต่ที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือลักษณะพื้นที่การปลูกที่แตกต่างกัน บ้างจะปลูกผักเพียงชนิดเดียวซึ่งเป็นผักชนิดหลัก เนื่องจากพื้นที่น้อย กะทัดรัด ง่ายต่อการดูแล แต่อาจจะมีผักชนิดอื่นๆที่นำมาปลูกเพื่อเสริม แซมพื้นที่ส่วนที่ว่างเหลือ

                                 และที่ปลูกแบบผสมผสานในพื้นที่ที่กว้างใหญ่  โดยพืชผักจะมีความหลากหลายมากกว่า และมักจะเป็นชนิดที่มีลำต้นสูงใหญ่กว่า เช่น ข้าวโพด อ้อย ต้นกล้วย และนอกจากนั้นยังมีผักผลไม้ชนิดอื่นๆอีกด้วย เช่น  พริก มะเขือเทศ น้อยหน่า มะม่วง ซึ่งผลผลิตเหล่านี้ทำรายได้ให้เกษตรกรชาวบ้านดอนกอกได้เป็นอย่างดีและยังอยู่ในหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

 

 

การดูแลรดน้ำจึงใช้เป็นสปริงเกอร์ เพื่อให้น้ำรดได้ทั่วถึง โดยใช้น้ำจากแหล่งเก็บน้ำ ที่เรียกว่า หนองส้มโฮง ซึ่งเป็นแหล่งสาธารณะประโยชน์ของตำบลดอนกอก

 

 

                       การปลูกสวนครัวไม่ใช่เรื่องยากหากมีการวางแผนการปลูกผักสวนครัว ไม่ว่าจะเป็น การเลือกทำเลในบ้านที่เหมาะสม ว่าบริเวณไหนโดนแดดทั้งวันหรือโดนเพียงครึ่งวัน ต้องเลือกชนิดของพืชให้เหมาะสม การจัดตารางเวลาว่ามีเวลาในการดูแลส่วนนี้มากน้อยแค่ไหน หากไม่ค่อยอยู่บ้านหรือไม่มีเวลาดูแล แนะนำให้ปลูกพืชยืนต้นอย่างสมุนไพรต่างๆ เพราะต้องการการดูแล น้อยกว่าผัก ซึ่งเป็นพืชล้มลุก และที่อย่าลืมก็คือ สร้างระบบนิเวศ ในบริเวณใกล้เคียง อาจปลูกดอกไม้ไม้ประดับ หรือผักที่ให้ดอกเพื่อเรียกแมลงตัวดีมากำจัดตัวที่ทำลายพืช และหมั่นสังเกตการเติบโตของพืชผักก่อนเก็บมาบริโภค แค่นี้เราก็จะได้ผักที่ปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนแล้วยังไม่ต้องเสียเงินซื้ออีกด้วยค่ะ

 

อื่นๆ

เมนู