เรื่อง การป้องกันโควิด 19

          ในปัจจุบันโควิด -19 ได้มีการระบาดที่เพิ่มขึ้น และมีการระบาดมาในรอบที่ 3 ซึ่งทำให้ประชาชนต้องมีการปรับตัวในการใช้ชีวิตและการป้องกันตัวจากโควิด -19 ได้รับผลกระทบอย่างมากในการเกิดโควิดรอบที่ 3 เพราะมาตรการการป้องกันตัวที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละสถานที่ก็ต้องมีมาตรการที่ต้องให้ทุกคนรักษาระยะห่างกัน และวิธีการป้องกันตัวมีหลายวิธี และวิธีการป้องกันตัวจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้

  1. ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์

  2.รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม

  3.สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้

  4.ไม่สัมผัสตา จมูก หรือปาก

  5.ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม

  6.เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย

  7.หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์

     การป้องกันเบื้องต้น  ซึ่งทุกคนทำได้ และปฏิบัติได้ง่าย และสามารป้องกันจากโควิดอีกอย่างคือ การไม่ไปพบปะผู้คน และการหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยงแต่ละพื้นที่จะทำให้เราไม่ได้รับเชื้อจากที่อื่นๆ

 

มอบอุปกรณ์การป้องกันตัวจากการแพร่ระบาดโควิด -19

ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากโควิด-19

อื่นๆ

เมนู