นายเมธชนัน วัฒนานุกูล ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์
หลักสูตร AG03(2) – ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์

ความนิยมระหว่างผ้าไหมสีธรรมชาติกับสีเคมี

          การทอผ้าไหมเป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ไว้ใช้ภายในครัวเรือน ใช้ในเทศกาล เป็นของฝาก สินค้าเพื่อการจำหน่ายต่าง ๆ และการเพิ่มสีสันโดยการย้อมสีให้ผืนผ้าก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ดูโดดเด่นน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การย้อมสีธรรมชาติ  คือ การนำเอาวัตถุดิบในธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น มาทำการย้อมกับเส้นไหมเพื่อนำมาใช้ในการทอผ้า เพิ่มสีสันให้กับเส้นด้ายให้มีความสวยงาม

ในการสำรวจชุมชนพบว่ามีการใช้สีจากธรรมชาติไม่มากนัก เพราะปัจจุบันได้มีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากสีธรรมชาติ  เนื่องจากมีสีเคมีเข้ามาแทนที่ มีข้อดีคือสีไม่ตก มีน้ำยากันสีตก ให้สีได้ชัดเจน สวยงามเหมือนสีธรรมชาติ และหาซื้อง่ายตามร้านขายเส้นไหมหรือผ้าไหมมีราคาต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสีธรรมชาติ เนื่องจากสีธรรมชาติมีราคาแพงกว่าเนื่องจากหาวัตถุดิบยากกว่า เช่น เปลือกดู่ เปลือกไม้ ใบ แก่น นำมาต้มให้เพียงพอจึงจะย้อมได้ ลูกค้าส่วนใหญ่สั่งสีธรรมชาติ โดยมีคำสั่งซื้อเต็มตลอดหากเป็นสีธรรมชาติและลูกค้าที่สั่งซื้อผ้าไหมนิยมสีธรรมชาติมากกว่า แต่ในขณะเดียวกันผ้าไหมจากสีเคมีก็ยังได้รับความนิยมพอสมควร เช่น ลูกค้าที่เป็นข้าราชการในพื้นที่ใกล้เคียง การย้อมด้วยสีธรรมชาติมีข้อดี คือ สีไม่ฉูดฉาดทำให้สีของผ้าสัมพันธ์กับรูปแบบของผ้าไหม ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค และทำให้เห็นคุณค่าและรู้จักใช้ ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ

ผ้าไหมเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยมีการสืบทอดมายังคนรุ่นหลัง มีลวดลายและสีสันที่สวยงาม นำรายได้เข้าสู่ประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนที่เป็นผู้ผลิตผ้าไหมโดยตรง ไปถึงระดับอุตสาหกรรมเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู