บทความประจำเดือนพฤษภาคม

ผ้าไหมนาโพธิ์และวิถีชีวิตแบบ NEW NORMAL

โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ

AG03(2) ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวดบุรีรัมย์ โดยนายฐิติกร จันทร์ประโคน ผู้ปฏิบัติงานประเภท บัณฑิตจบใหม่

การใช้ชีวิตแบบ New Normal ประกอบด้วยวิธีคิด วิธีเรียนรู้ วิธีสื่อสาร วิธีปฏิบัติและการจัดการ การใช้ชีวิตแบบใหม่เกิดขึ้นหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงและรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าจะธำรงรักษาวิถีดั้งเดิมหรือหวนหาถึงอดีต

และ ผ้าไหมนาโพธิ์ถือเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากมีจุดเด่นคือการทอมือ เนื้อแน่น เส้นใหญ่ ไม่มันวาว เส้นไหมละเอียด แม้เนื้อผ้าจะแน่น แต่เบาโปร่งสบาย และลวดลายที่สวยงามเป็นโดดเด่นทั้งลายพื้นเมืองและลายประยุกต์ ด้วยเหตุนี้เอง ผ้าไหมนาโพธิ์จึงเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป

ซึ่งผ้าไหมที่ผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้วยังถือเป็นสิ่งที่แสดงทำให้เราย้อนนึกถึงอดีตของคนในรุ่นเก่า และถ้าเราร่วมกันอนุรักษ์ผ้าไหมซึ่งเป็นสิ่งดีนี้ไว้ เอกลักษณ์ความเป็นอยู่ของคนรุ่นเก่าที่ดีงามก็จะถูกส่งต่อไปยังรุ่นลูกหลาน

และหากนำความเป็นเอกลักษณ์ลวดลายสวยงาม เนื้อผ้าที่บางเบามาประยุกต์ร่วมกับแนวคิดและการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในยุคใหม่ซึ่งมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นี้ ก็อาจจะเกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อสังคมและสร้างรายได้แก่ผู้คนในชุมชนก็เป็นได้

 

อื่นๆ

เมนู