ในอดีตจนถึงปัจจุบันการเลี้ยงไหมของชาวอำเภอนาโพธิ์ มีหลากหลายเทคนิควิธีการเลี้ยงไหม และยังสามรถนำองค์ความรู้ที่มีไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำและเลี้ยงไหม ดั้งนั้นชาว อำเภอนาโพธิ์ที่ได้ทำตั้งแต่การปลูกใบหม่อนจนถึงการเลี้ยงไหมจนทำให้ชาวนาโพธิ์เกิดความคิดเลี้ยงในการเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองคือการเลี้ยงไหมจนได้สิ่งที่เราต้องการแล้วก็คือเส้นใยไหม จากนั้นได้นำใยไหมที่ได้จากการเลี้ยงหม่อนไหมแล้วนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยนช์อีกด้วยคือนำมาทำให้เป็นผ้าไหม
และยังทำให้เป็นลวดลายต่างๆได้อีกด้วย เช่นลาย ผ้าซิ่นตีแดง ลายนาค
และผ้าไหมที่เราทำเสร็จแล้วก็ยังสามารถนำมาตัดให้เป็นเสื้อผ้าแต่การที่จะนำมาทำเป็นเสื้อได้นั้นขนาดผาไหมที่เราทอนั้นจะต้องมีขนาดใหญ่มากๆถึงจะนำมาทำเป็นเสื้อผ้าได้ได้อีกด้วยและอำเภอนาโพธิ์ยังเป็นกลุ่มอำเภอท่องเที่ยวอีกด้วยทั้งนี้จึงทำให้ชาว
อำเภอนาโพธิ์มีรายได้เสริมจากการทำผ้าไหมนั้นเอง

อื่นๆ

เมนู