ความหวังของชาวบ้านที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ


ในยามเช้าตรู่ของวันศุกร์ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ในความรับผิดชอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและเปี่ยมด้วยความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการสัมภาษณและเก็บข้อมูลจากชุมชน

 อำเภอนาโพธิ์อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองบุรีรัมย์มาก การเดินทางไปอำเภอนาโพธิ์ เดินทางโดยรถยนต์เป็นระยะทางรวมกว่า 100 กิโลเมตร ผ่านอำเภอคูเมือง อำเภอพุทไธสง และมาถึงอำเภอนาโพธิ์ แต่ยังต้องเดินทางกันต่อไปอีกหลายกิโลเมตรเพื่อไปถึงตำบลดอนกอก ซึ่งตั้งอยู่ใกล้จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดโคราช

พื้นที่ในการรับผิดชอบของข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานคือหมู่ที่ 1 หมู่บ้านหนองแวง และหมู่ที่ 13  หมู่บ้านหนองแวงพัฒนา ทีมผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจหมู่ 1 เป็นที่แรก บ้านหนองแวงเป็นหมู่บ้านซึ่งไม่ได้ใหญ่มากนัก ทางทีมผู้ปฏิบัติงานจึงแบ่งเขตของหมู่บ้านเขตปฏิบัติงาน เพื่อแยกกันปฏิบัติหน้าที่ในการสัมภาษณและเก็บข้อมูล

บ้านหลังแรกที่ฉันได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ สำรวจและเก็บข้อมูลในหมู่บ้านหนองแวงหมู่ที่หนึ่ง เป็นบ้านของคุณยายท่านหนึ่งอายุ 60 กว่าปี จากแบบฟอร์ม 01 และแบบฟอร์ม 02 เราได้สัมภาษณ์ถึงผลกระทบของโควิด19 ความเสี่ยงของโรคโควิด19 และสัมภาษณ์ถึงภาระหนี้สิน ปัญหาหน้าที่การงานที่คนในหมู่บ้านต้องประสบ อีกทั้งได้สอบถามถึงความต้องการที่คุณยายและคนในชุมชนอยากทำเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทำให้เราทราบถึงปัญหาผลกระทบจากโควิดและปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ปัญหาที่พบในบ้านหนองแวง คือ ยาเสพติด ซึ่งคนในชุมชนต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและจริงจัง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไป

อีกทั้งในเรื่องอาชีพของคนในชุมชนซึ่งเมื่อมีการระบาดของโรคโควิด19 คนในชุมชนขาดรายได้ ไม่มีอาชีพ ทำให้เกิดความยากลำบากในการหาเลี้ยงคนในครอบครัว ดิฉันได้สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากคนอื่นๆในชุมชน พบว่าปัญหาและความต้องการคล้ายคลึงกัน คนในชุมชนต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐที่จะช่วยยกระดับชุมชน ให้คนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ที่จะเลี้ยงคนในความครัวเพื่อบรรเทาความยากลำบากในการใช้ชีวิต คนในชุมชนมีความหวังเพิ่มขึ้นเมื่อเห็นทีมผู้ปฏิบัติ เข้าไปลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลและคนในชุมชนมั่นใจว่าชุมชนของเขาจะได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

 

อื่นๆ

เมนู