ผ้าโสร่ง ​ในปัจจุบันส่วนมากถ้าพูดถึงอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จะพูดถึงผ้าไหมเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งถือว่าจะมีสินค้าอีกชนิดที่ขึ้นชื่ออีกอย่างคือ ผ้าโสร่งอีกด้วย ​ผ้าโสร่ง ในตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็นสินค้าอีกอย่างที่ขึ้นชื่อ อีกอย่างที่ใครที่แวะมาในพื้นที่ต้องได้ชมผ้าโสร่ง เพราะการทอจะทอด้วยมือ ส่วนใหญ่จะเป็นเพศชายที่จะใช้ผ้าโสร่งในการนุ่งแล้ว ยังใช้เป็นผ้าห่ม ผ้านุ่งอาบน้ำ เพราะในอดีตคนในพื้นที่จะใช้ผ้าโสร่งในการใช้อาบน้ำและการนุ่งเป็นชุดนอนที่ใช้บ่อย จึงทำให้คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ผ้าโสร่ง ซึ่งผ้าโสร่งมีประโยชน์สารพัด ซึ่งนอกจะใช้ในชีวิตประจำวันแล้วยังใช้เป็นผ้าไหว้ในพิธีงานแต่งงานได้ สำหรับไหว้พ่อแม่ของฝ่ายเจ้าบ่าวด้วย เพราะเหมือนเป็นของกำนันและทำให้สื่อถึงของขึ้นชื่อของคนในพื้นที่ให้อีกฝ่าย ​ซึ่งปัจจุบันผ้าโสร่งส่วนมากคนจะไม่ค่อยได้ทอ เพราะส่วนใหญ่ผ้าโสร่งจะใช้ในการใช้ในพิธีการต่างๆที่สำคัญ เพราะไม่ค่อยมีคนจะใช้ เพราะคนใช้ส่วนใหญ่คือคนในสมัยก่อนมากกว่า เพราะปัจจุบันหาได้ยากที่คนสมัยใหม่ไม่ค่อยใช้เหมือนแต่ก่อน

อื่นๆ

เมนู