กระผม นายพีรพงษ์ พระจงพันธ์  ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว(U2t) และได้ทำการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP เกี่ยวกับการทอผ้าไหมและออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

        วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันที่ 4 กรกฎาคม  2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทีมงานและอาจารย์ เพื่อวางแผนในการทำงานและการเตรียมพื้นที่จัดอบรมกิจกรรมออกแบบลายผ้า ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ที่ อบต.บ้านคู

ภาพที่ 1 เข้าร่วมประชุมร่วมกับอาจารย์

        วันที่ 9 กรกฎาคม  2564 ทำการลงพื้นที่กับทีมงานและคณะอาจารย์ได้ทำการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP เกี่ยวกับการทอผ้าไหมและการออกแบบลายผ้าไหมที่หอประชุม อบต.บ้านคู โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการออกแบบลายผ้าไหมให้แก่ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านออกแบบลายผ้าเป็นของตนเองและสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้เสริมให้แก่ตนเองและชุมชน พร้อมทั้งให้ความรู้ วิธีการออกแบบลายผ้าไหมใหม่ๆ ให้กับกลุ่มสมาชิกทอผ้าไหมตำบลบ้านคู ได้ลองคัดแบบ คัดลายผ้า และนำลายผ้าแต่ละลายที่คัดได้มาเรียงต่อๆกันให้ได้ลวดลายใหม่ๆได้ลายแบบ โดยกิจกรรมทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 13, บ้านโนนตะคร้อหมู่ที่ 12, บ้านโคกเมฆหมู่ที่ 11และบ้าน บ้านทุ่งบ่อหมู่ที่ 2 เนื่องจากสถานการณ์​โควิด19 ทางทีม​ผู้ปฏิบัติงาน​จึงได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ​ชาวบ้านที่มาอบรมอย่างเคร่งครัดตามมาตรการการป้องกันโควิด

       ภาพที่ 2 การจัดอบรมกิจกรรมออกแบบลายผ้าไหมให้กับประชาชนในตำบลบ้านคู

       วันที่ 13 กรกฎาคม2564  ประชุมออนไลน์กลุ่มใหญ่ เรื่องจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่

  1. ด้านดิจิทัล (Digital Literacy)
  2. ด้านภาษาอังกฤษ (Language Literacy)
  3. ด้านการเงิน (Financial Literacy)
  4. ด้านสังคม (Social Literacy)

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

        ทีม AG01(2) มีแผนการดำเนินงานในเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและ มีแผนการดำเนินงานต่อใน วันที่ 21 กรกฏาคม 2564 เกี่ยวกับอบรมการทอผ้าไหม ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลของข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู