1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. จัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มชุมชนพร้อมกับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่วัดป่าบ้านทุ่งบ่อประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2)

จัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มชุมชนพร้อมกับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่วัดป่าบ้านทุ่งบ่อประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2)

 ข้าพเจ้า นายเกรียงไกร กระฉอดนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG01(2) บ้านหนองลุมพุค หมู่ที่1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่12 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : AG01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
   กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานประจำหลักสูตร เมื่อวันที่2-16พฤษภาคม2564เวลา 08:30 น. ณ บ้านหนองลุมพุค หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่2 บ้านโคกเมฆ หมู่11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
เนื่องจากสถานการโควิด-19มีความลำบากในการลงพื้นที่จริงทำให้เป็นอุปสรรค์ของการลงสอบถามกลุ่มชุมชนจริงได้แค่โทรไปประสานงานของทีมงานกับผู้ใหญ่บ้านและประธานกลุ่มพร้อมกับเก็บในส่วนของข้อมูลส่วนที่ตกค้าง70ชุดให้หมดและคุยเรื่องนัดประธานชุมชนปรึกษาเกี่ยวกับการลงพื้นที่จัดกิจกรรมในชุมชนและได้เพิ่มความรู้เกี่ยวกับการยกระดับส่วนเกษตรแปลงใหญ่ การผสมสีผ้าไหมให้สีผ้าตรงตามท้องตลาดให้ดีขึ้น

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

ได้สอบถามเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีทีไหนน่าสนใจบ้างแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบดูมีวัดป่าบ้านทุ่งบ่อห่างจากตัวอำเภอนาโพธิ์12กิโลเมตร มาตามถนนหลวงลาดยางนาโพธิ์-หนองสองห้อง ถึงบ้านทุ่งบ่อจะมีป้ายบอกทางเลี้ยวขวาขับผ่านหมู่บ้านทุ่งบ่อเข้าไปถึงวัดป่า2กิโลเมตร จะเจอพระประธานชื่อพระพุทธโคดมองค์สีทองสวยงามก่อนเข้าวัดป่า200เมตรจะถึงวัดป่าแล้วเจอพระประธานองค์ใหญ่สามองค์หน้าวัดในวัดป่าเงียบสงบร่มเย็นราบรื่นเหมาะแก่การมาปฏิบัติธรรมในวันหยุดหรือพาครอบครัวมาใหว้พระสีวลีขอพรโชคลาภวัดป่าบ้านทุ่งบ่อแห่งนี้สร้างเมื่อ พ.ศ2541 โดยส่วนมากชาวชุมชนจะมาปฏิบัติธรรมในวันสำคัญเช่น วันพระใหญ่ วันมาฆบูชา วันวิสาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดยังมีศาลาปู่ฤาษีให้ขอพรขอโชคขอความสำเร็จสมหวังตามความเชื่อของพุทธและพราหมณ์

กิจกรรมที่ได้ทำ

ได้ลงพื้นที่บ้านโนนสะอาดร่วมกับทีมงานของตำบลบ้านคูทั้งหมด21คนได้ลงพื้นที่ไปที่วัดบ้านโนนสะอาดและพูดคุยกับผู้นำชุมชนทำกิจกรรมอะไรดีท่านเลยแนะนำให้ร่วมกับชาวบ้านโนนสะอาดทำความสะอาดบริเวณวัดเช่นช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูพระประธานปัดกวาดศาลาวัดขัดห้องน้ำตัดหญ้าเก็บขยะบริเวรภายในวัดพร้อมทำบุญถวายเพลพระตอนเที่ยงได้ร่วมทำบุญกับชาวชุมชนบ้านโนนสะอาดไปในตัวเพิ่มความรักความสามัคคีของกลุ่มชุมชนบ้านโนนสะอาดได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านทำการได้แก่ 1 ด้านดิติทัล digital literacy 2 ด้านภาษาอังกฤษ Language (ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว) Literacy 3  ด้านการ   เงิน Financial Literacy 4 ด้านสังคม Social Literacy ได้เรียนครบทุกวิชา

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่ของทั้ง    5 หมู่บ้าน 

ด้วยผลจากสถานการณ์โควิด-19 รอบนี้มารุนแรงจึงทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลชาวชุมชนทุกๆชุมชนของ ตำบลบ้านคู ที่จะลงพื้นที่ไปสำรวจมันอันตรายจึงได้แค่โทรสอบถามข้อมูลเบื่องต้นว่าการที่จะลงพื้นที่ร่วมกับชาวชุมชนทำกิจกรรมจะสะดวกแค่ไหนได้คำตอบคือชาวบ้านยังไม่พร้อมรวมตัวกันเกิน40-50คนเพราะมันเป็นข้อกฎหมายที่รัฐบาลสั่งห้ามรวมตัวจริงได้แค่ลงพื้นที่ไปดูบ้าง บางพื้นที่ ที่ไม่เป็นอันตราย เช่นไปขอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและขอทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้างบางส่วนเพื่อให้งานเดินไปได้ตามเป้าหมายที่กำหนดใว้ก่อนหน้า

แนวทางแก้ไขปัญหา

ถ้าหมดสถานการณ์โควิด-19มีแนวทางที่วางไว้ในการนัดกับท่านปลัดตำบลบ้านคูลงจัดกิจกรรมกับ อบต บ้านคู ร่วมกับชาวบ้านทุกหมู่บ้านมี15หมู่บ้านจัดกิจกรรมให้ความรู้และการดำรงชีพการสร้างกลุ่มสัมมาชีพให้มันคงยิ่งขึ้นและพร้อมกับพัฒนากลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่เข็มแข็งให้ดีขึ้นต่อๆไป

-ภูมิปัญญาชาวบ้านบ้านทุ่งบ่อเตาดินเผาถ่าน ตำบลบ้านคู อำเภอนอนโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

-บริเวณภายในวัดป่าบ้านทุ่งบ่อมีลานกว้างใหญ่ปลอดโปร่งอากาศดีในตอนเช้าๆและตอนเที่ยงไม่ร้อนมากตอนค่ำเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม บ้านทุ่งบ่อ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

-ศาลาพ่อแก่ฤาษีภายในวัดป่าบ้านทุ่งบ่อดูศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธและพราหมณ์นับถือมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามายาวนาน บ้านทุ่งบ่อ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

-ต้นส้มป่อยอยู่ในบริเวณวัดป่าบ้านทุ่งบ่อ สรรพคุณนำใบมาใช้ทำน้ำมนต์และนำมาตากแห้งทำเป็นลูกประคบและใช้เป็นยาอบสมุนไพรใบนำมาต้มอ่าบบำรุงผิวแก้ผื่นคันตามผิวหนังและนำมาต้มน้ำกินขับเสมหะบำรุงเลือด บ้านทุ่งบ่อ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

-ก่อนกับหลังจากทำกิจกรรมทำความสะอาดวัดบ้านโนนสะอาดได้ร่วมกับชาวชุมชุนทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ร่วมกัน สาธุ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

-ว่านสะเลดพังพรได้ความรู้เพิ่มเติมและคำแนะนำจากหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านทุ่งบ่อว่านสะเลดพังพรนี้ปลูกเองภายในวัดและเกิดเองตามธรรมชาติว่านที่น่าสนใจ คือว่านสะเลดพังพร สรรพคุณทางยา ใบบดให้ละเอียดใช้ประคบผื่นคันเช่นผู้ที่เป็น โรคงูสวัด 1-2 อาทิตย์ แล้วจะดีขึ้น วัดป่าบ้านทุ่งบ่อ ตำบลคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

-แวะกราบพระพุทธโคดมสีทองสวยงามก่อนเข้าวัดป่าบ้านทุ่งบ่อ200เมตร ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

-พระประธานองค์ใหญ่อยู่หน้าวัดป่า.บ้านทุ่งบ่อ. ดูแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์น่ากราบใหว้ขอพรให้ร่มเย็นเป็นสุข ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 

-บริเวณภายในวัดป่าบ้านทุ่งบ่อจะมีพระสีวลีที่ชาวหมู่บ้านนับถือและชาวพุทธส่วนมากนับถือมาลองขอพรท่านให้เกิดโชคเกิดลาภค้าขายร่ำรวย. สาธุตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

-วันที่12/5/2564ช่วยหลวงพ่อเจ้าอาวาสตัดหญ้าภายในบริเวณวัดโนนสะอาด ตำบ้านคู อำเภอ นาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

-วันที่12/5/2564ทำความสะอาดปัดกวาดศาลาวัดบ้านโนนสะอาด ตำบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัด บุรีรัมย์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู