รายงานผลการปฏิบัติการ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน : นายมานพ  มาตราตัง

ประเภท : กลุ่มประชาชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          โครงการที่มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ได้จัดขึ้น ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากสำหรับกลุ่มประชาชนในช่วง โควิด -19 นี่คือเสียงจากประชาชน ที่ทีมงานลงพื้นที่

            ในการทำงาน ในระยะเวลาแรกทีมงานตำบลพรสำราญ ลงพื้นที่ กับหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง พร้อมทั้งได้จัดหารประชุม ทีมงานตำบลพรสำราญ  เพื่อที่จะได้แบ่งงานการทำงาน ทีมงานได้ลงพื้นที่พบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านก่อน เพื่อที่จะให้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโครงการที่ทีมงานจะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลประชาชนในหมู่บ้าน พร้อมทั้ง ได้สอบถาม ถึงเรื่องแหล่งน้ำในชุมของหมู่บ้าน ว่ามีกี่แห่ง และน้ำในแต่ละแห่งเพียงพอต่อการใช้ในหมู่บ้านมากน้อยเพียงใด ซึ่งได้คำตอบมา เป็นข้อมูลคร่าวๆก่อนว่า แหล่งน้ำในชุมชน ยังมีความขาดแคลนอยู่ จึงทำให้ชาวบ้านส่วนมากขุดเจาะน้ำบาดาลใช้เองบ้าง ใช้น้ำประปาบ้าง ขุดสระส่วนตัวใช้เองบ้าง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการใช้

          ทั้งนี้ ทีมงานที่ลงพื้นที่ ยังพบปัญหามากมายในแต่ละบ้าน เช่น ไฟฟ้าไม่เพียงพอ ปัญหาหนี้สินของครอบครัว ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เป็นต้น แต่ยังมีความโชคดีของทีมงานลงพื้นที่ เนื่องด้วยการลงพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และชาวบ้านให้ความต้อนรับ และให้ความร่วมมือในการทำงานแต่จะมีส่วนน้อยที่ชาวบ้านไม่ค่อยอยู่บ้าน จึงทำให้สำรวจล่าช้า แต่ทีมงานจะเร่งลงพื้นที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

อื่นๆ

เมนู