โครงการ รุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน

และ U2T รวมพลัง ปกป้องชีวิตภัย Covid ด้วยวัคซีน

 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวนิภาพร แขนคันรัมย์

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

รายงานปฏิบัติงาน เดือนมิถุนายน 2564

 AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

          จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือโรคโควิด 19 (Covid-19) ในพื้นที่ใกล้เคียงตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเดือนเมษายนจำนวน 15 ราย ปัจจุบันรักษาหายและส่งกลับบ้าน 13 ราย กำลังรักษาอยู่ 2 ราย และสถานการณ์ตอนนี้ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพิ่ม ซึ่งหลังจากที่ชาวบ้านทราบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสในระยะแรกๆ ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเกิดการตื่นตระหนกกันทั่วอำเภอคูเมืองรวมถึงชาวบ้านในตำบลพรสำราญด้วย ทางจังหวัดได้มีมาตรการการหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัดและทางชาวบ้านในพื้นที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นอย่างดีเยี่ยม  ทำให้สามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ได้

 

          ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทุกคนเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในเขตพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิด และข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงมาตรการการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน และหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่หรือน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง และที่สำคัญไปกว่านี้ คือการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19  หรือ ซิโนแวก (sinovac) เป็นวัคซีนที่ประเทศไทยของเรานำเข้า ซึ่งการฉีดวัคซีนจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกัน ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส  ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานจึงอยากให้ชาวบ้านในตำบลพรสำราญได้รับความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนและวิธีการป้องกันโควิด 19 จึงได้จัดโครงการรุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน และ U2T รวมพลัง ปกป้องชีวิตภัย Covid ด้วยวัคซีน โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ สถานศึกษา จัดเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญที่ต้องระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นอย่างมาก รวมถึง วัดและชุมชน  โดยมี คุณหมอ ศุภาภร ศรีประทุม (หมอเต้) เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและวิธีการป้องกันโควิด 19

                                                             

 

          สิ่งที่ได้จากโครงการนี้ ข้าพเจ้าหวังว่า หลังจากที่ชาวบ้านได้เข้าอบรมในโครงการนี้จะมีการบอกต่อเชิญชวนญาติพี่น้องและคนใกล้ชิด ทำให้มีผู้เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพิ่มมากขึ้น ถ้าหากว่ามีประชากรเข้ารับวัคซีนประมาณ 70% ของประชากรในพื้นที่หรือประเทศ จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศได้ การป้องกันที่ดีเริ่มจากการมีภูมิคุ้มกันร่างกายที่ดี มาฉีดวัคซีนกันเยอะ ๆ นะคะ

 

 

กิจกรรมปัดกวาดใบไม้ เก็บขยะ โรงเรียนบ้านพรสำราญ

 

กิจกรรมปลูกป่า

อื่นๆ

เมนู