นางสาวปาลิตา  เดิมทำรัมย์

กลุ่มประชาชน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด- 19

เนื่องจากสถานการณ์โควิดรอบนี้รุนแรงและน่ากลัวกว่ารอบที่ผ่านมา เพราะมีหลากหลายสายพันธุ์ และผู้ป่วยไม่ค่อยแสดงอาการ กว่าจะรู้ว่าได้รับเชื้อก็ใช้เวลาหลายวัน และถ้ายิ่งเป็นคนที่ไม่ระวังปล่อยปะละเลยในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางรัฐบาลนำตัวเองไปสู่กลุ่มเสี่ยงโดยที่ไม่จำเป็น และบางรายรู้ตัวอาจได้รับเชื้อแต่ยังใช้ชีวิตปกติไม่กักตัวตามผู้นำชุมชนได้แจ้งประกาศเสียงตามสายในเกือบทุกๆวัน แต่อย่างไรก็ดีผู้นำชุมชนและ อสม. ได้ทำหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดี ตรวจเช็คและคอยสอดส่องดูแลบุคคลเข้าออกในพื้นนี่ และขอความร่วมมือจากลูกบ้านให้ปฏิบัติตัวตามที่รัฐบาลกำหนดวัน

 

 

นี่คืออีกหนึ่งหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่จะลงพื้นที่ให้ข้อมูลความรู้ เรื่องโรคโควิดและวัคซีนป้องกันเชื้อโรคแก่ประชาชน จึงทำให้เกิดกิจกรรมรุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชนและ U2T    รวมพลังฉีดวัคซีน ซึ่งได้ลงพื้นที่หมู่บ้านพรสำราญและได้จัดกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านพรสำราญมีผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะ อสม. ประชาชนในพื้นที่และ น้อง ๆ นักเรียนได้ให้ความร่วงมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี และในครั้งนี้ผู้ที่มาให้ความรู้ เรื่องโควิดและทำความเข้าใจเรื่องวัคซีนก็คือ คุณหมอศุภกร ศรีประทุมหรือชาวบ้านรู้จักกันในชื่อ หมอเต้ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.โนนยานาง ทำให้ประชาชนเริ่มเข้าใจเรื่องโควิดมากขึ้น และรอที่จะได้ฉีดวัคซีนจากรัฐบาลตามคิวที่จะได้รับต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู