1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มาตรการควบคุมป้องกันเฝ้าระวังและผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา โรคระบาดอุบัติใหม่ ในตำบลบ้านคู

บทความประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มาตรการควบคุมป้องกันเฝ้าระวังและผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา โรคระบาดอุบัติใหม่ ในตำบลบ้านคู

        ดิฉันนางศรัณย์พร  พลแสน  ประชาชน ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ จากการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 เป็นอย่างดี  เพราะติดตามข่าวสารจากทางสื่อต่างๆ  แต่มีประชาชนส่วนน้อยมากที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19  สถานการณ์โรคโควิด ในตำบลบ้านคู มีความเสี่ยงต่ำจึงไม่พบปัญหามากนัก  ประชาชนในพื้นที่มีมาตรการควบคุมดูแลป้องกันและเฝ้าระวังตามมาตรการของภาครัฐและเอกชน  เช่น หากมีผู้เดินทางมาจากจังหวัดอื่นต้องแจ้งผู้นำหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อตรวจเช็คความเสี่ยง  เพื่อเป็นการช่วยป้องกันความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน  นอกจากนี้ในตำบลบ้านคูยังมีด่านตรวจคัดกรองทุกหมู่บ้าน  มีการดูแลโดยผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  แต่ละหมู่บ้านในตำบลบ้านคูยังมีศูนย์กักตัวสำหรับคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง  นอกจากนี้ภายในชุมชนประชาชนส่วนใหญ่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นจำนวนมากแล้วจึงทำให้สถานการณ์ในตำบลดีขึ้น


ภาพที่ 1,2 ลงพื้นที่ศูนย์กักตัวตำบลบ้านคู

                การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการฉีดวัคซีน
          1. วิธีการป้องกันจากเชื้อไวรัสโควิด-19 คือการล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาดทุกครั้ง  ล้างเจลแอลกอฮอล์  การสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง  ไม่ใช้แก้วน้ำหรือช้อนส้อมร่วมกับผู้อื่น  การเว้นระยะห่างทางสังคม การระมัดระวังไม่เอามือไปขยี้ตาหรือสัมผัสจมูกและปากโดยไม่จำเป็น
          2. การฉีดวัคซีนโควิด-19 สาเหตุที่ประชาชนต้องฉีดวัคซีน  คือ  เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายให้มีความพร้อม  สามารถใช้ต่อสู้กับเชื้อโรคที่ประชาชนเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย  และลดการแพร่ระบาดในชุมชน  สามารถป้องกันการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต  และเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชนในวงกว้างได้  ซึ่งอาจจะทำให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศเสียหายได้
          3. วัคซีนที่นำมาฉีดให้ประชาชนตอนนี้มี 2 ชนิด คือ  ชิโนแวค (Sinovac) และแอสตราเซเนก้า (Astrazeneca)  ข้อดีของการฉีดวัคซีนโควิด-19  คือสามารถป้องกันอาการเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องนอนโรงพยาบาลและป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง 100  เปอร์เซ็นต์
          4. การเตรียมตัวก่อนฉีดและหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 คือ
                – สองวันก่อนและหลังการฉีดให้งดการออกกำลังกายหนักและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
                – วันที่ฉีดควรดื่มน้ำอย่างน้อยประมาณ 3-5 แก้ว งดชา  กาแฟ  หรืออาหารที่มีคาเฟอีน  รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
                – ฉีดแขนข้างที่ไม่ถนัดและหลังฉีดสองวันอย่าใช้แขนข้างนั้น อย่าเกร็ง  อย่ายกของหนัก  หรือบีบนวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน
                – หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอสังเกตอาการในบริเวณสถานที่ฉีดวัคซีน 30  นาที


ภาพที่ 3 แจ้งผู้นำและประธานกลุ่มเรื่องการทำกิจกรรมออกแบบลายผ้าไหมในวันที่ 9 ก.ค. 64


ภาพที่ 4,5 ทำกิจกรรมออกแบบลายผ้าไหมวันที่ 9 ก.ค. 64

อื่นๆ

เมนู