ดิฉัน นางสาวศศิธร  ชัยเสน ประเภท บัณฑิตจบใหม่(กพร) ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายการลงพื้นที่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนสะอาด

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)


ภาพที่ 1, 2 วัดใหม่บ้านโนนสะอาด สักการะพระเจ้าใหญ่ 5 พระองค์

           ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่บ้านโนนสะอาด มีทรัพยากรท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้
                 1. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (วัดเก่า ต้นไทร 100 ปี)
                 2. บ้านทอผ้าไหม 
                 3. บ้านจักสาน ตะกร้า เปล  
                 4. พระเจ้าใหญ่ 5 พระองค์    
                 5. กลุ่มเลี้ยงโค
                 6. แปลงปลูกหม่อนชุมชน
                 7.  แปลงปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
                 8. บ้านเลี้ยงไหม สาธิตการสาวไหม
                 9. กลุ่มน้ำสมุนไพร

ภาพที่ 3 วัดใหม่บ้านโนนสะอาด สักการะพระเจ้าใหญ่ 5 พระองค์

       ช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว
                 ช่วงฤดูหนาว ชุมชนจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวและผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ ซึ่งแปลงผักจะเขียวเป็นธรรมชาติ สวยงามมาก มีซุ้มให้ถ่ายภาพหลายจุด ในเดือนตุลาคม ถึง กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่มีเมนูเด็ด “ยำดักแด้ ดักแด้ทอด” เดือนมิถุนายน ถึงสิงหาคม จะเป็นช่วงที่หาทานได้ยาก


ภาพที่ 4, 5 แปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ

ภาพที่ 6 ดักแด้

         ความสามารถในการรับนักท่องเที่ยว สามารถรับนักท่องเที่ยวได้สูงสุด 100 คน กรณีที่จะพักค้างสามารถรองรับได้สูงสุด 60 คน


ภาพที่ 7, 8 โฮมสเตย์

         หมวดการบริการ
                 *โฮมสเตย์
                            บ้านโนนสะอาด มีทั้งหมด 20 หลัง ราคาไม่รวมค่่าอาหาร 200/คน/คืน สามารถรับได้ประมาณ 4-6 คน ต่อหลัง โดยสามารถติดต่อได้ที่ นางละออง ภูพลผัน ประธานบ้านพักโฮมสเตย์ Tel. 081-7498361
*รีสอร์ท(ไกล้เคียง)
จำนวน 20 หลัง ราคา  600-700 บาท/หลัง รองรับได้ 100 คน
*ลานกางเต็นท์
บริเวณศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้าน จำนวน 10 หลัง รองรับ 50 คน แต่เต็นท์ต้องนำมาเอง
*รถบริการ
รถส่วนตัว, จักรยาน, ซาเล้ง
  *รับจากท่ารถ
ค่าบริการ 100 บาท/คน
*บริการในชุมชน
นวดแผนปัจจุบัน

        แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และจุดชวนชม จำนวน 11 ฐาน
                 1. ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ไหว้พระวัดเก่า) แลนด์มาร์คถ่ายรูป ต้นไทร 100 ปี
                 2. วัดใหม่บ้านโนนสะอาด สักการะพระเจ้าใหญ่ 5 พระองค์
                 3. แปลงหม่อนชุมชน กว่า 20 ไร่
                 4. สวนผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ
                 5. บ้านจักสานผลิตภัณฑ์ OTOP จากไม้ไผ่
                 6. บ้านทอผ้าไหม ลายโบราณ
                 7. บ้านปลูกหม่อน เลี้ยงไหม
                 8. ฟาร์มเลี้ยงวัว
                 9. บ้านมัดหมี่ลายในหลวง ร.๙
                 10. ศูนย์แปรรูปดักแด้
                 11. น้ำสมุนไพร

        หมวดสินค้า OTOP/ของฝาก ของที่ระลึก
                  – ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าซิ้นตีนแดง ผ้าสไบร์
                  – ผลิตภัณฑ์จักสาน ตะกร้า ไซ เปลนอน
                  – กิ๊บ พวงกุญแจจากเศษผ้าไหม กระเป๋าจากเศษผ้าไหม
                  – ดักแด้
                  – ผักปลอดสารพิษ
                  – ปลาร้าบอง
                  – น้ำสมุนไพร


ภาพที่ 9, 10 บ้านทอผ้าไหม

ภาพที่ 11 บ้านจักสาน

        GPS        => 18.143138, 100.204525
        ชาติพันธุ์ => เป็นชุมชนลาวใต้
        อายุของชุมชน/ปีที่ก่อตั้ง 2485
                          => เป็นหมู่บ้านที่แยกตั้งใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2503 แยกเขตการปกครองจากบ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
        คำขวัญหมู่บ้าน
                          => บ้านผ้าไหม พระเจ้าใหญ่ ๕ พระองค์ ดำรงวัฒนธรรม เลิศล้ำ เกษตรอินทรีย์ นำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

           ข้อมูลการประสานงาน
                      1. นางละออง ภูพลผัน เบอร์โทร 081-7498361
                      2. นายสมหวัง บรรหาร 


ภาพที่ 12, 13 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนสะอาด


ภาพที่ 14, 15 แผนที่จุดการเรียนรู้

สิ่งที่ได้เรียนรู้
           1.​ ได้​เรียน​รู้การ​ใช้​วิถี​ชีวิต​การ​ทําอาชีพ​สร้างรายได้​ของชุมชน
           2​.​ ได้​เรียน​รู้ถึงกลุ่มชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
       มีแผนการ​ดําเนิน​งาน​ใน​เดือน​ กรกฎาคม 2​564 โดย​ทําการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าไหม และ​ลงพื้น​ที่สำรวจข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูล U2T และ​สรุป​ผล​ ของ​ข้อ​มูล​ เพื่อ​ใช้​เป็น​ข้อมูล​พื้น​ฐาน​ใน​การ​วางแผน​ดําเนิน​งาน​ต่อ​ไป

ภาพที่ 16 วัดใหม่บ้านโนนสะอาด

อื่นๆ

เมนู