ในเดือนเมษายน ได้ลงพื้นที่ในตำบลพรสำราญ หมู่บ้านหนองขวาง สำรวจพบว่า มีศาสนสถานหรือวัดประจำหมู่บ้าน จึงได้เข้าสอบถามข้อมูลกับท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองขวางเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดจึงได้รู้ประวัติความเป็นมาของวัดบ้านหนองขวางดังนี้

วัดหนองขวาง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างมา43 ปี ในปี พ..2520 ในขณะนั้น มีนายทองใบ บุญชู ผู้นำหมู่บ้าน นายหลง ทองลา นายสมศรี แรมสุข เป็นผู้ช่วย นายแพง ศรีบาง เป็นมัคคนายก ผู้นำด้านศาสนา มีพระพรหมา สุธีโร เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกสถานที่ตั้งวัดพรหมพิราม ได้รับการบริจาคที่ดินซึ่งเป็นลานมันเก่าจากนายกี่ซุน แซ่อึ่ง ได้บริจาคจำนวน 4 ไร่ และนางอ้วน มะนิต ได้บริจาคเพิ่ม 2 ไร่ ได้รับความร่วมมือจากศรัทธาช่วยกันร่วมแรงร่วมมือ สร้างศาลาการเปรียญ 1 หลัง กุฏิ 1 หลัง ห้องน้ำ 1 หลัง และในปี พ..2543 ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดหนองขวาง ได้บูรณะ มาไม่เคยขาดจากการศรัทธา ได้พระพรหมา สุธีโร อยู่เมื่อปี 2520 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลอยู่ได้ 12 ปี ได้ลาสิกขา ปัจจุบันพระครูสมาจารนิวิฐ (สมใจ สมจาโร)ซึ่งเป็นรองเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลรักษาการแทนเจ้าอาวาสโดยตำแหน่ง เมื่อ 4.. 2563 ถึงปัจจุบัน ด้านความศรัทธาของชุมชนมีการร่วมมือกันโดยความสามัคคีไม่เคยขาดเวลาจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามีชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมประมาณ 70-150 คนเป็นประจำ

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู