รายงานผลปฏิบัติการเดือนมิถุนายน 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นาย เทพบัญชา จันทร์อินทร์

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


ข้าพเจ้าและทีมงานได้จัดโครงการ รุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชนและ U2T รวมพลัง ปกป้องชีวิตภัย Covid ด้วยวัคซีน ณ โรงเรียนบ้านพรสำราญ จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนให้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่อาศัยในตำบลพรสำราญให้มารับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 กันเยอะๆ โดยมีคุณหมอเต้ (คุณหมอ ศุภาภร ศรีประทุม) เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและการป้องกันโควิด 19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้แพร่ระบาดในอำเภอคูเมืองถึง 15 รายแล้ว ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมาตรการเคร่งครัดปิดหมู่บ้านที่แพร่เชื้อห้ามคนเข้าออก และขอร่วมร่วมมือทุกคนในจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าไม่มีความจำเป็นใดๆให้พักอยู่ที่อยู่อาศัยเป็นเวลา 14 วัน เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จนปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม มีการส่งตัวผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วกลับ  บ้านจำนวน 13 ราย

สำหรับแนวทางการปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ชาวบ้านได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด แต่จะดีกว่านั้นถ้าเรามีสุขภาพที่ดี ร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ชาวบ้านมาฉีดวัคซีนกันเยอะ ๆ เพื่อตัวเราเองและคนใกล้ชิด ลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัส ลดความรุนแรงอาการป่วย และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19


กิจกรรมคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย กวาดใบไม้และปลูกต้นไม้

อื่นๆ

เมนู