รายงานผลปฏิบัติการเดือนมิถุนายน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นาย ฐิตินันท์ รักษา   ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการ รุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน และ U2T รวมพลัง ปกป้องชีวิตภัย Covid ด้วยวัคซีน เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านตระหนักถึงการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เพราะนอกจากการรักษาระยะห่าง การล้างมือบ่อย ๆ เมื่อสัมผัสกับที่สาธารณะหรือพื้นที่เสี่ยง การใส่แมสก์ป้องกันแล้ว สิ่งที่สำคัญกว่านั้น คือชาวบ้านต้องตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรา ซึ่งชาวบ้านหลายคนอาจจะได้ยินมาบ้างแล้วเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ประเทศไทยของเราได้นำเข้านั่นก็คือ วัคซีนซิโนแวก ซึ่งการได้รับวัคซีนนี้จะช่วยให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันมากขึ้น ลดการเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด ลดอาการป่วยรุนแรง

 

 

ดังนั้นข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานจึงอยากเชิญชวนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในตำบลพรสำราญ เข้าลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ผ่านโครงการ รุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน และ U2T รวมพลัง ปกป้องชีวิตภัย Covid ด้วยวัคซีน โดยจะมีวิทยากรจาก รพ.สต. บ้านโนนย่านางมาให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนและแนวทางการป้องกันโควิด 19 ณ โรงเรียนบ้านพรสำราญ และมีกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน ปลูกต้นไม้ด้วย

อื่นๆ

เมนู