1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED01 – ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์

ED01 – ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอท้องถิ่นจากองค์ความรู้ ด้านสุนทรียศาสตร์และการออกแบบ เพื่อยกระดับคุณค่าสินค้าและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานนอก

เมนู