1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED05 – ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ED05 – ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เสื่อจากต้นกกและต้นไหล ส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ทีม

ED05 RICE IS LIFE

เมนู