1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS04 – ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ

HS04 – ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสารจากไม้ไผ่เพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชน

เมนู