1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS07 – ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ

HS07 – ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ

การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น

เมนู