1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS08 – ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ

HS08 – ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม

เมนู