1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS09 – ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์

HS09 – ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน

ผ้าไหม

เมนู