1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID04 – ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด

ID04 – ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สู่ผลงานเซรามิกส์ร่วมสมัย เพื่อสร้างรากแก้วให้แก่ประเทศ

COVID-19

The impact of COVID-19

เมนู