1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 – ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย

ID07 – ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย

การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่กลุ่มผ้าทอ เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เมนู