1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 – ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย

ID07 – ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย

การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่กลุ่มผ้าทอ เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

12-Kunlanut

12-Kunlanut

12-Ploypilin

11-Ploypilin

11-Kunlanut

10-Ploypilin

10-Kunlanut

9-Ploypilin

9-Kunlanut

8-Ploypilin

8-Kunlanut

เมนู