1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(1) – ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด

ID09(1) – ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด

การพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลไร้ควัน เพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมขนาดย่อม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

พริกไทย

เตาเผาดินเหนียว

ฤดูกาลปลูกข้าว

เมนู