1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) – ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย

ID09(2) – ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย

การพัฒนานวัตกรรมสร้างเตาถ่านชาโคลไร้ควัน เพื่อผลิตถ่านไร้ควันสำหรับนำมาใช้ในครัวเรือนและใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมขนาดย่อม สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์

ID09(2)-Sasiwan-12December

ID09(2)-Sasiwan-11November

8-Sasiwan

เมนู