1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 – ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์

MS04 – ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมนู