1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 – ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช

SC01 – ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นสู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ ภายใต้แนวคิดการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกับการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างสายใยรักในชุมชน

SC01-05-14

SC01-04-14

SC01-03-14

เมนู