1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC02 – ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก

SC02 – ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก

การยกระดับเศรษฐกิจและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตไหมพื้นถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจออนไลน์ยุค 4.0(Startup Community)

Thung Wang Model

เมนู