1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC05 – ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก

SC05 – ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก

การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้การทำน้ำพริกพื้นบ้าน เพื่อยกระดับสินค้า OTOP เพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ด้วยเทคโนโลยี

11-Yatima

10-Yatima

sc05 sumalee

9-Yatima

8-yatima

SC05-07-16 sumalee

SC05-07-19 supan

SC05-07-15 arisa

SC05-07-07

SC05-06-19 Supan

SC05-06-15 arisa

SC05-06-16 Covidweek

SC05-05-15 arisa

Sc05-05-19 Supan

SC05-05-16 sumalee

SC05-04-15-Arisa

SC05-03-16 Sumalee

SC05-04-19 Supan

SC05-03-08

SC05-03-15-Arisa

SC05-03-19 Supan

SC05-03-16 Sumalee

sc05-02-01

SC05-02-15-Arisa

SC05-02-19-Supan

SC05-02-16

SC05- 02-17

เมนู