1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC07 – ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์

SC07 – ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์

การพัฒนาคุณภาพยกระดับผลิตภัณฑ์ปลาส้มพื้นบ้านสู่การรับรองมาตรฐาน เสริมสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมชุมชน เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมนู