ดิฉันนางสาวอลิษา วิบูลย์อรรถ  ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในกลุ่ม ED01- ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ตามหมู่บ้านต่างๆในตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสำรวจว่ามีหมู่บ้านใดบ้างที่ทำกลุ่มทอ เสื่อกก โดยจะมีหมู่บ้านหลักๆที่ทำเสื่อ ดังนี้ บ้านถลุงเหล็ก บ้านพะไลพัฒนา และบ้านหนองผักแว่น
จากการลงพื้นที่สำรวจที่บ้านถลุงเหล็ก พบว่ามีกลุ่มแม่บ้านที่รวมกันทำเสื่อกก โดยมีคุณยายสุบิน ที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม ได้งบสนับสนุนจากมัณฑนากรจังหวัด จากการสอบถามคุณยายสุบินเล่าว่าในกลุ่มแม่บ้านได้เปลี่ยนจาก กก เป็น ไหล ที่ใช้เป็นวัสดุในการนำมาทอเสื่อ ต้นไหล 1 ต้น นำมาตัดแบ่งเป็นเส้น ได้ต้นละ 3-4 เส้น นำไปตากแดดแล้วจึงนำมาย้อมสี เมื่อได้สีตามที่ต้องการเเล้วจึงนำมาทอ ระยะเวลาในการทอเสื่อต่อผืน ใช้เวลาผืนละ 2-3 วัน นอกจากนำ ไหล มาทอเป็นเสื่อได้แล้ว ยังสามารถแปรรูปไปเป็นที่รองแก้วได้อีกด้วย ส่วนกกนั้นถึงแม้ว่าในหมู่บ้านนี้จะไม่ได้นำมาทอเสื่อ แต่ได้ดัดแปลงมาทำเป็นตุงที่ใช้ประดับในวัด หรืองานบุญต่างๆ โดยชาวบ้านมีความเชื่อเกี่ยวกับตุงที่ว่า เป็นสัญลังของความเจริญ ธงเเห่งชัยชนะ มีประดับในงานบุญแล้วจะเเคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดี
ลงสำรวจบ้านพะไลพัฒนา จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้าน พบว่ามีกลุ่มแม่บ้านที่ทำทอเสื่อกก โดยมีคุณลลิตา ชัยฤทธิ์ เป็นประธานกลุ่มแม่บ้านในการทอเสื่อกก  ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีสมาชิกตั้งเเต่ 23-25 คน นอกจากนี้ยังมีการเเปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น กระเป๋า หมวก รองเท้า และกระติบข้าว ทั้งนี้กลุ่มแม่บ้านที่ทอเสื่อกกของบ้านพะไลพัฒนายังได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอีกด้วย
ลงสำรวจบ้านหนองผักแว่น จากการสอบถามผู้ใหญ่บ้าน พบว่าภายในหมู่บ้านเคยมีการก่อตั้งกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกก แต่ปัจจุบันลดการทำลงเนื่องจากไม่มีเวลาว่างเพราะต้องไปทำไร่ทำนา

จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าภายในชุมชนมีกลุ่มที่มีความสามารถในการทำเสื่อกกเป็นจำนวนมาก แต่ต้องหยุดทำเพราะทำแล้วไม่มีแหล่งตลาดให้ชาวบ้านกลุ่มที่ทอเสื่อได้จัดจำหน่าย หากกลุ่มเเม่บ้านที่ทอเสื่อมีเเหล่งตลาดรองรับที่สามารถค้าขายสินค้าได้คงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับกลุ่มชุมชน สร้างรายได้ให้คนในชุมชนเพิ่ม

 

                               

                           

                               

                                   

 

อื่นๆ

เมนู